Hallitus

Puheenjohtaja

Raino Ojansivu raino..

 

Varapuheenjohtaja

             Pekka Arminen

Rahastonhoitaja

            

Heimer Renlund heimeri..

 

Sihteeri

Virpi Frantsi-Kiuru virpi..

 

Jäsenet

Valittiin johtokuntaan vuosiksi 2014-2015 Seppo Kiuru, Juhani Anttila, Pekka Arminen ja Ilmo Frantsi. Varalle valittiin Paul Halsas ja Tarja Renlund. Vuoden 2014 jatkavat Ari Mäntynen, Virpi Frantsi-Kiuru, Heimer Renlund ja Oiva Frantsi.